30 Tháng Mười Một, 2023

Đáo hạn và đảo nợ ngân hàng – Cách phân biệt và những quy định cần biết

Đáo hạn khoản vay và đảo nợ là hai thuật ngữ được dùng trong hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự hiểu biết rõ ràng về nó. Đặc biệt, có nhiều trường hợp người dùng thường nhầm lẫn giữa “đáo hạn” và “đảo nợ.” Trên thực tế, ý nghĩa của hai thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng Blog Khởi Nghiệp  tìm hiểu về sự khác biệt giữa đáo hạn và đảo nợ, cũng như cách phân biệt và những quy định quan trọng mà người vay cần biết.

Đáo hạn là gì?

1.1 Khái niệm đáo hạn

Đáo hạn là thuật ngữ thường dùng để chỉ ngày mà một hợp đồng hoặc một khoản vay sẽ đến hạn. Tại thời điểm này, bên có trách nhiệm cần phải thực hiện thanh toán theo hợp đồng hoặc trả lại số tiền đã vay từ ngân hàng. Có thể hiểu là, đến ngày đáo hạn, các nghĩa vụ phải được hoàn thành.  Ngày đáo hạn sẽ được quy định trong theo hợp đồng mà bên mượn ký kết với ngân hàng.

Đáo hạn cũng được hiểu là một hình thức gia hạn vay của khách hàng đối với ngân hàng. Để thực hiện điều này dựa trên nhu cầu cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ của khách hàng. Nó cũng có thể xem xét là một cách để tái vốn vay khi hợp đồng cũ đã đến hạn mà vẫn còn nợ. Điều này giúp gia hạn thêm thời gian để khách hàng có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của mình và được ngân hàng chấp thuận. Việc đáo hạn cho phép người vay có thể gia hạn thêm được thời gian vay vốn của mình đối với ngân hàng mà không cần phải thực hiện các nghĩa vụ của khoản vay ở thời điểm đến hạn. Điều này có thể giúp họ thuận tiện hơn trong việc sử dụng vốn vay làm ăn, kinh doanh.

<<<Xem thêm: Quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn ngân hàng Tiên Phong Bank

1.2 Đáo hạn ngân hàng

Đáo hạn ngân hàng là dịch vụ cho phép khách hàng gia hạn thời gian vay tiền từ ngân hàng hoặc thanh toán số tiền đã vay nếu họ đang có các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Đáo hạn ngân hàng được tiếp tục tại thời điểm ngày đáo hạn. Đến ngày phải trả hoặc rút cho những khoản vay, gửi đã được quy ước khi ký hợp đồng, khách hàng có thể thực hiện nhu cầu đáo hạn. Nếu khách hàng chưa có đủ tiền để trả hoặc không muốn rút số tiền gửi đó, họ có quyền lựa chọn đáo hạn để không phải thiết lập lại các giao dịch hoặc hợp đồng mới. Điều này vẫn đảm bảo triển khai các quyền và nghĩa vụ cho các bên bằng tài sản bảo đảm.

1.3 Ý nghĩa thực hiện đáo hạn

Bằng cách này, người vay sẽ có khả năng kéo dài thời gian vay tiền từ ngân hàng, giúp họ tránh phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính tại thời điểm đáo hạn. Điều này cho phép họ sử dụng số tiền vay một cách thuận tiện hơn cho các mục đích kinh doanh hoặc làm ăn, hoặc để có đủ thời gian để tìm kiếm nguồn tài chính cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ sau này. Trong trường hợp với người gửi tiền tại ngân hàng, khi họ muốn rút số tiền gửi, họ cần đến ngân hàng để thực hiện đáo hạn. Nếu họ không thực hiện đáo hạn theo hợp đồng, ngân hàng sẽ hiểu rằng họ muốn tiếp tục gửi số tiền đó và sẽ tự động gia hạn hợp đồng gửi tiền cho họ. Trong trường hợp này, các điều khoản và lãi suất ban đầu vẫn được áp dụng, chỉ khác là thời gian gia hạn tiền gửi đến thời điểm đáo hạn mới sẽ được xác định theo quy định mà ngân hàng đã báo trước đó cho khách hàng.

Đảo nợ là gì?

Đảo nợ ngân hàng là cách chuyển đổi một khoản vay cũ tại ngân hàng, khi đã đến ngày đáo hạn trả nợ mà chưa có sẵn tiền trả từ phía cá nhân hoặc doanh nghiệp, thành một khoản vay mới. Khoản vay mới này có thể được cấp bởi cùng ngân hàng ban đầu hoặc từ một ngân hàng khác. Bản chất của đảo nợ trong ngân hàng là yêu cầu từ phía ngân hàng cho khách hàng tìm cách thanh toán toàn bộ khoản nợ cũ trước khi có thể tiếp tục vay lại, thực chất là tiếp tục khoản nợ cũ. Trong vài năm gần đây, tuy rằng Ngân hàng Nhà nước đã nghiêm cấm hình thức đảo nợ này, nhưng do chưa có quy định pháp lý rõ ràng nên thực chất nó vẫn tồn tại. Tuy nhiên, từ ngày 15/3/2017, khi Thông tư 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực, đảo nợ chính thức bị cấm và chỉ một số trường hợp ngoại lệ mới được phép thực hiện.

<<<Xem thêm: Quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn ngân hàng HDBank

Phân biệt giữa đáo hạn và đảo nợ ngân hàng?

1.1. Hoạt động được thực hiện:

Đảo nợ:

Quá trình này được thực hiện trong quy trình vay mới để thanh toán các nghĩa vụ tài chính sắp đến hạn. Đồng để chuyển đổi một khoản vay cũ sắp đến thời điểm đáo hạn nhưng chưa có khả năng thanh toán, thành một khoản vay mới nhằm mục đích gia hạn thời gian thanh toán. Có thể là khoản nợ của cá nhân hay doanh nghiệp. Đảo nợ giúp cho việc vay mới được thực hiện và giúp gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ mới. Sử dụng tiền mới vay được để đập sang các nghĩa vụ đang đến hạn mà không cần tài sản bảo đảm.

Đáo hạn khoản vay:

Là hình thức đáo hạn khi khoản nợ vẫn chưa được thanh toán đầy đủ. Đáo hạn giúp gia hạn thêm thời gian để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đang đến hạn, nhưng không làm thay đổi bản chất của các thỏa thuận ban đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Chỉ có điều là thêm thời gian để khách hàng tiếp tục thực hiện các khoản vốn đã vay lúc trước.

<<<Xem thêm: Quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn ngân hàng Techcombank

1.2. Hình thức, ý nghĩa thực hiện:

Đảo nợ ngân hàng:

Khoản vay mới có thể được lấy từ cùng ngân hàng lúc đầu hoặc từ một ngân hàng khác. Quá trình này thường đi kèm với sự liên kết và lợi ích lớn, bên cạnh rủi ro cao mà các ngân hàng muốn nhận. Mặc dù vậy, chính những rủi ro này đã dẫn đến việc nhà nước nghiêm cấm thực hiện đảo nợ ngân hàng. Đảo nợ ngân hàng có thể thực hiện dưới một trong ba hình thức sau đây:

Đảo nợ trong cùng một ngân hàng: Ngân hàng ban đầu cấp một khoản vay mới với thời hạn gia hạn. Số tiền vay được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ tài chính đang đến hạn. Tuy nhiên, bản chất của quá trình này chỉ là kéo dài thời gian để thực hiện khoản vay ban đầu.
Đảo nợ bằng cách vay dịch vụ từ bên ngoài với lãi suất cao: Khách hàng có thể vay một khoản tiền từ một dịch vụ vay bên ngoài với lãi suất cao để thanh toán nợ tại ngân hàng. Sau đó, họ lại vay tiền từ ngân hàng để trả nợ cho dịch vụ vay bên ngoài. Cuối cùng, quá trình này vẫn tạo ra một khoản vay mới để giải quyết các nghĩa vụ tài chính đang đến hạn.
Đảo nợ bằng cách chuyển khoản vay từ ngân hàng này sang ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn.

Đáo hạn:

Là phương thức để khách hàng gia hạn thời gian vay tiền từ ngân hàng. Hợp đồng vay ban đầu vẫn được thực hiện dựa trên nội dung và thỏa thuận ban đầu đã ký kết. Điều này có thể được thực hiện tại ngân hàng ban đầu hoặc đáo hạn chuyển tới một ngân hàng khác. Cả hai cách này đều đòi hỏi tài sản bảo đảm của khách hàng. Đây là cách thức mang đến độ an toàn trong dịch vụ được ngân hàng cung cấp. Đồng thời cũng là dịch vụ được các ngân hàng thực hiện dưới sự cho phép của nhà nước.

<<<<Xem thêm: Quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn ngân hàng Sacombank 2023

1.3. Bản chất thực hiện:

Bản chất của đảo nợ trong ngân hàng:

Là ngân hàng yêu cầu khách hàng tìm cách thanh toán hết khoản nợ cũ bằng một trong ba cách được nêu trên. Sau đó, ngân hàng cho phép khách hàng vay một khoản mới, để tiếp tục thanh toán các nghĩa vụ tài chính, nhưng thực chất là tiếp tục khoản nợ cũ. Nhiều chi nhánh ngân hàng đã sử dụng cách này để che giấu các nợ xấu và điều chỉnh lại thời hạn trả nợ. Khi không có khả năng thanh toán nợ đến hạn, họ nỗ lực gia hạn thời gian thực hiện khoản vay để tránh thể hiện sự khó khăn trong hoạt động của tổ chức.

Bản chất của đáo hạn:

Gia hạn thời gian cho khoản vay ban đầu để đảm bảo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ mà không cần tạo ra khoản vay mới. Với tài sản bảo đảm, việc này đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện và thanh toán nghĩa vụ đến hạn.

1.4. Kết quả của các hành vi:

Đảo nợ:

+ Biến khoản vay cũ thành khoản vay mới nhằm che giấu nợ xấu.

+ Không kèm theo điều kiện nên khả năng thu hồi khoản nợ cũ thấp hơn.

Đáo hạn:

+ Gia hạn thêm thời gian vay khi đã hết hạn khoản vay cũ mà chưa thể trả hết nợ.

+ Đi kèm theo các điều kiện từ ngân hàng để đảm bảo khoản nợ có khả năng chi trả hoặc phục hồi.

<<<Xem thêm: Quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn ngân hàng quân đội MB

1.5. Tính hợp pháp theo quy định pháp luật:

Đảo nợ:

Trong những năm gần đây, việc thực hiện đảo nợ ngân hàng đã trở nên phổ biến mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã nghiêm cấm hành vi này. Tuy nhiên, do thiếu điều khoản pháp lý rõ ràng, việc này vẫn tiếp tục tồn tại. Đảo nợ đã tạo ra nhiều rủi ro và khó khăn trong việc kiểm soát và quản lý của các cơ quan nhà nước. Các khoản nợ xấu không được đảm bảo thanh toán đã dẫn đến nhiều tiềm ẩn nguy cơ trong thị trường và gây ra các rủi ro nghiêm trọng cũng như tổn thất cho tổ chức và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/3/2017, việc đảo nợ đã chính thức bị cấm và chỉ có một số trường hợp ngoại lệ được phép thực hiện. Theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, chỉ Chính Phủ mới có thẩm quyền thực hiện điều này và thường được áp dụng để đảo nợ vay nước ngoài và nợ công trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đáo hạn:

Đáo hạn là một quyền lợi nhà nước dành cho các đối tượng vay hoặc thực hiện gửi tiền tại Ngân hàng, giúp họ gia hạn thời gian thực hiện các giao dịch theo nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp của họ. Quyền này thường đi kèm với việc có tài sản bảo đảm để thực hiện khoản vay. Nhờ đó khách hàng có thể khai thác  tối ưu hóa hiệu suất từ nguồn vốn vay. Ngoài ra, đáo hạn cũng cho phép khách hàng kéo dài thời gian gửi tiền mà họ có tại Ngân hàng khi chưa có nhu cầu sử dụng tiền cho các mục đích khác. Tính an toàn, hiệu quả và khả năng hạn chế rủi ro là những điểm mấu chốt trong việc thực hiện đáo hạn thông qua dịch vụ Ngân hàng.

Mong rằng thông qua bài viết này, Blog Khởi Nghiệp có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm “đáo hạn ngân hàng và đảo nợ ngân hàng” là gì. Hiểu sâu hơn về cách hoạt động của đáo hạn, đáo nợ ngân hàng sẽ giúp bạn bảo vệ lợi ích cá nhân và doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn.

<<<Xem thêm: Thủ tục, lãi suất vay vôn ngân hàng Vietcombank 2023